Norwegian med uppdaterad information gällande kapitalanskaffning

Norwegian har i dag uppdaterat marknaden om den kommande kapitalanskaffningen. Gränsen för kapitalanskaffning har ökat till sex miljarder NOK. Skulden kommer att minska kraftigt samtidigt som en flygplansorder i storleksordningen 85 miljarder NOK har avbeställts.

Att kapitalanskaffningen nu ändras till mellan 4,5 och 6 miljarder NOK beror på flera faktorer. Vi vill ha ett konservativt tillvägagångssätt när pandemin och reserestriktioner fortfarande skapar osäkerhet. I planeringen måste vi ta hänsyn till den osäkerheten. Vi har även tagit hänsyn till input från investerare och styrelsen.

Det nya Norwegian som vi skapar – med en förenklad organisation och driftsmodell – kommer vara betydligt mer konkurrenskraftigt än tidigare. Det gäller både jämfört med var vi befann oss innan pandemin slog till med tanke på den konkurrens inom flyget som vi ser framför oss.

Norwegians koncernchef Jacob Schram.

Vi uppskattar att vi redan har fått långsiktigt stöd till reorganiseringen och kapitalinhämtningen från enskilda investerare i en tid med oförutsägbarhet till följd av pandemin.

Skulden kommer att minska med mellan 62 och 65 miljarder NOK sedan slutet av 2019 och vi kommer ha avbeställt flygplansbeställningar till ett värde av 85 miljarder NOK. Den sammanlagda skulden kommer därmed vara mellan 16 och 20 miljarder NOK, varav 6–7 miljarder NOK är relaterat till flygplansflottan, fortsätter Karlsen.

Norwegians finansdirektör Geir Karlsen

För ytterligare information, se börsmeddelande.

Om InsideFlyer.se

Bonusfeber.se är en hemsida för dig som ofta är ute på resa och som önskar att få mer ut av varje resedygn. Oavsett om du är på tjänsteresa eller semester.

Skandinaviens snabbast växande hemsida om resor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *