SAS blir huvudpartner för de skandinaviska olympiska kommittéerna för OS i Tokyo 2020 och Peking 2022

SAS ingår ett unikt landsöverskridande partnerskap med de tre skandinaviska olympiska kommittéerna (DIF, NIF och SOK)* och blir därmed huvudsponsor för de skandinaviska olympiska kommittéerna inför och under sommar-OS i Tokyo 2020 och vinter-OS i Peking 2022. Med initiativet vill SAS stödja OS-trupperna i Danmark, Norge och Sverige på deras resa mot de olympiska spelen.

Samarbetet med de skandinaviska olympiska kommittéerna som offentliggörs idag sträcker sig till 2022 och innebär ett stöd till de tre förbunden under förberedelserna samt att SAS flyger deltagarna till och från de olympiska destinationerna. De olympiska spelen är ett av flera sätt för SAS att stärka den skandinaviska rösten hemma och i världen. Värderingar som respekt för individen och vänskap över gränser är starka i Skandinavien och är något som SAS delar med OS-rörelsen.

Rickard Gustafson, vd, SAS berättar:

Människor måste fortsätta att mötas. Vi gör det möjligt för människor att resa till, från och inom Skandinavien och med dem förflyttar vi också våra gemensamma skandinaviska värderingar ut i världen. Hållbarhet är en mycket angelägen fråga i Skandinavien och något som vi i SAS arbetar med varje dag. Precis som för idrottarna som arbetar hårt och enträget mot ett mål, tar vi ett steg i taget mot ett mer hållbart resande så att vi kan fortsätta mötas och utmana oss tillsammans. Vårt uppdrag är att möjliggöra dessa möten på ett så hållbart sätt som möjligt.

I en allt mer globaliserad, digitaliserad men också polariserad värld, vill SAS betona vikten av gränsöverskridande möten för att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i samhället i stort. Att mötas, utbyta erfarenheter och dela värderingar gör världen bättre, något som resor och flyg möjliggör.

Rickard Gustafson fortsätter:

Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste frågor och att minska flygets klimatpåverkan är nödvändigt. Med SAS omställningsarbete mot ett hållbart resande, en modern flotta med miljöeffektiva flygplan och biobränsle till OS-destinationerna, ger SAS förutsättningar till ett mer klimatvänligt resande och deltagande för de skandinaviska olympierna.

SAS har sedan starten 1946 bidragit till att bygga och befästa bilden av Danmark, Norge och Sverige som ett Skandinavien, en region med gemensamma värderingar i omvärldens ögon. Det är första gången som de tre förbunden nu väljer en gemensam skandinavisk samarbetspartner.

* DIF – Danmarks Idrætsforbund, NIF – Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, och SOK – Sveriges olympiska kommitté

Om InsideFlyer.se

Bonusfeber.se är en hemsida för dig som ofta är ute på resa och som önskar att få mer ut av varje resedygn. Oavsett om du är på tjänsteresa eller semester.

Skandinaviens snabbast växande hemsida om resor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *