Europeiska kommissionen godkänner SAS rekonstruktionsplan

Europeiska kommissionen har fredag konstaterat att danska och svenska statens deltagande i SAS rekonstruktionsprocess är förenligt med tillämpliga EU-regler för statsstöd. Godkännandet är ytterligare ett viktigt steg framåt för SAS transformationsplan och pågående rekonstruktionsförfaranden.

Ikraftträdandet av SAS chapter 11-plan är fortsatt beroende av uppfyllandet av olika villkor, inklusive olika myndighetsgodkännanden samt ett framgångsrikt genomförande av SAS AB:s företagsrekonstruktion i Sverige.

Information om SAS chapter 11-process i USA och SAS AB:s företagsrekonstruktion i Sverige

Ytterligare information om SAS frivilliga chapter 11-process i USA och SAS AB:s företagsrekonstruktion i Sverige finns tillgänglig på SAS särskilda hemsida för rekonstruktionen, https://sasgroup.net/transformation. Amerikanska domstolshandlingar och andra dokument relaterade till chapter 11-processen i USA är tillgängliga på en separat hemsida som administreras av SAS ombud (s.k. claims agent), Kroll Restructuring Administration LLC, på https://cases.ra.kroll.com/SAS. Information finns även tillgänglig via telefon (844) 242-7491 (USA/Kanada) eller +1 (347) 338-6450 (internationellt), och via epost på [email protected]. Svenska domstolshandlingar relaterade till SAS AB:s företagsrekonstruktion i Sverige kan begäras från Stockholms tingsrätt, och viss dokumentation tillhandahålls även av rekonstruktören på en separat hemsida som administreras av Ackordscentralen (AC-Gruppen AB), https://ackordscentralen.se/rekonstruktioner/sas-ab/.

Om InsideFlyer.se

Bonusfeber.se är en hemsida för dig som ofta är ute på resa och som önskar att få mer ut av varje resedygn. Oavsett om du är på tjänsteresa eller semester.

Skandinaviens snabbast växande hemsida om resor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *