Michael Friisdahl föreslagen som ny styrelseledamot i SAS AB

Den 9 februari 2021 publicerade SAS AB sin kallelse till årsstämma som äger rum den 17 mars 2021. I kallelsen informerade valberedningen om att den föreslår omval av sex styrelseledamöter och nyval av två styrelseledamöter.

Efter att kallelsen till årsstämma publicerades har valberedningen beslutat att föreslå Michael Friisdahl, född 1962, som ny styrelseledamot i SAS AB sedan valberedningen informerats av den nuvarande styrelseledamoten Dag Mejdell att han på grund av annat uppdrag inte längre kan stå till förfogande för omval som styrelseledamot i SAS AB.

Michael Friisdahl, är VD och koncernchef för Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE), ett sport- och underhållningsföretag baserat i Toronto, Kanada. Innan Michael Friisdahl började på MLSE var han koncernchef och VD för Air Canada Leisure Group där han ledde lanseringen av Air Canada Rouge, och innan dess hade Michael Friisdahl flera ledande befattningar inom Thomas Cook North America och var partner, VD och koncernchef för The Holiday Network.

Michael Friisdahl sitter för närvarande i styrelsen för ett sjukhus för sjuka barn, Hospital for SickKids, i Toronto och som ordförande för Scarborough Health Network Foundation $ 100 miljoners insamlingskampanj.

Med anledning av valberedningens justerade förslag att istället för Dag Mejdell föreslå Michael Friisdahl som ny ledamot i SAS AB finns ett uppdaterat poströstningsformulär tillgängligt på bolagets hemsida www.sasgroup.net (under ”About SAS/Bolagsstyrning”). Poströster avgivna enligt det tidigare poströstningsformuläret kommer, vad avser Dag Mejdell, inte att beaktas vid rösträkningen. Aktieägare som har avgivit röster enligt det tidigare poströstningsformuläret är även välkomna att poströsta igen med användande av det uppdaterade poströstningsformuläret.

Som tidigare har kommunicerats har styrelsen med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

Om InsideFlyer.se

Bonusfeber.se är en hemsida för dig som ofta är ute på resa och som önskar att få mer ut av varje resedygn. Oavsett om du är på tjänsteresa eller semester.

Skandinaviens snabbast växande hemsida om resor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *