Norwegian Cruise Line Holdings visar stora framsteg i ny ESG-rapport

En ny studie gjord av analysinstitutet OnePoll för Norwegian Cruise Line (NCL) visar att 56 % av svenskarna anser att hållbarhet är viktigt vid val av semesterresa. Kryssningsföretaget Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) har publicerat sin Environmental, Social and Governance (ESG) rapport för 2022. Rapporten dokumenterar viktiga framsteg gällande användning av miljövänliga bränslen, en ökad mångfald bland medarbetarna och de nya kortsiktiga målen för en minskning av CO2-utsläppen. Resultaten grundar sig på hållbarhetsprogrammet ”Sail & Sustain”.

Att göra ett hållbart val är viktigt för svenskar vid val av resa. En ny undersökning gjord av analysinstitutet OnePoll för Norwegian Cruise Line (NCL) visar att 56 % av svenskarna fokuserar på hållbarhet när de bokar semester.

NCLH, som ligger bakom NCL, Oceania Cruises och Regent Seven Seas Cruises, har publicerat sin ESG-rapport för 2022 och sitt Sustainability Accounting Standards Board (SASB) index. Rapporten ger en inblick i NCLH:s mål och aktuella framsteg vad gäller att operera verksamheten på ett mer miljövänligt sätt. Företagets globala hållbarhetsprogram ”Sail & Sustain” fokuserar på fem centrala områden: Minskad miljöpåverkan; Säker segling; Motiverade medarbetare; Stärkta lokala samhällen; Integritet och ansvarighet inom verksamheten.

”Det finns ett behov för företag att anstränga sig för att möta globala utmaningar som klimatförändring. På Norwegian Cruise Line Holdings är vi fast beslutna att bedriva vår verksamhet med socialt ansvarstagande, med hänsyn till miljön och med en positiv samhällspåverkan. Vårt ’Sail & Sustain’-program säkerställer att vår verksamhet och våra initiativ är i linje med dessa värden. De går hand I hand med att leverera långsiktiga och hållbara resultat för företaget och dess intressenter”.

Harry Sommer, VD och koncernchef för Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

Företaget fokuserar på att minska CO2-utsläppen som en del av det aviserade Net Zero-målet till 2050. Mer specifikt har NCLH satt upp nya mål för att minska mängden växthusgasutsläpp med 10 % till 2026 och med 25 % till 2030.

Enligt NCL:s OnePoll-undersökning anser 15 % av svenskarna att bränsletypen är viktig när de bokar en resa. Det senaste året har tester genomförts för att undersöka användningen av biodiesel och möjligheten att använda grön metanol i framtiden har varit ett centralt diskussionsämne. I fyra av företagets fartyg har man bl.a. testat biodieselblandningen B30, som består av 70 % marin diesel och 30 % biodiesel och NCL förväntar sig att mer än 20 % av fartygen kommer att ha testat biodieselblandningar i slutet av 2023. Dessutom är två av företagets Prima Class-fartyg, som beräknas levereras 2027 och 2028, modifierade så att de kan använda grön metanol som bränsle i framtiden.

“Under det senaste året har vi gjort stora framsteg. ’Sail & Sustain’-programmet medför nya mål och initiativ som gör det möjligt för oss att arbeta mot en hållbar framtid. Rapporten belyser inte bara framsteg utan också vårt åtagande att stärka vår årliga rapportering för att säkerställa transparens gentemot våra intressenter. Det gäller både i förhållande till vårt Net Zero-mål för 2050 och våra ansträngningar att stödja de lokala samhällen vi lever i och besöker runt om i världen. Vi strävar ständigt efter innovation”.

Jessica John, Vice President for ESG, Investor Relations och Corporate Communications på Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

NCL:s OnePoll-undersökning visar att 52 % av svenskarna är villiga att betala mer för en mer miljövänlig resa.

ESG-rapporten för 2022 och ytterligare information om NCLH:s globala hållbarhetsprogram ”Sail & Sustain” finns på http://www.nclhltd.com/sustainability.

ESG-rapporten fokuserar inte enbart på klimat och miljö, utan innehåller även information om utbildning av besättningen, arbetet mot inkludering och mångfald bland anställda samt välgörenhet och stöd till lokalsamhällen.

Foto: NCL/PR

Om InsideFlyer.se

Bonusfeber.se är en hemsida för dig som ofta är ute på resa och som önskar att få mer ut av varje resedygn. Oavsett om du är på tjänsteresa eller semester.

Skandinaviens snabbast växande hemsida om resor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *