Norwegian ska minska CO2-utsläppen med 45 procent senast 2030

Norwegian lanserar idag en ny klimat- och miljöstrategi. Strategin ska implementeras omedelbart och innehåller ett flertal branschledande mål. Viktiga åtaganden är att minska CO2-utsläppen med 45 procent, ta bort all icke- återvinningsbar plast och återvinna all engångsplast. Detta är i linje med Parisavtalets mål om 1,5 grader.

Norwegians koncernchef Jacob Schram säger:

Vi tar vårt klimatansvar på allvar och därför måste vi blicka framåt och genomföra en strategi som gör skillnad för klimatet och miljön både i dag och i framtiden. Norwegian kommer fortsätta ta en ledande position i branschen inom det här området och de här förändringarna gynnar inte bara klimatet och miljön, utan även våra kunder och vår verksamhet. Lågkostnadsmodellenär hållbarhetsmodellen eftersom den möjliggör effektiv hantering av energi och resurser.

Behöver 500 miljoner liter hållbart bränsle
För att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader måste utsläppen minska med 45 procent senast 2030 jämfört med 2010 års nivåer, enligt FN:s klimatpanel (IPCC, 2018). Som en del av strategin förbinder sig Norwegian till ett branschledande mål om att minska koldioxidutsläppen med 45 procent per passagerarkilometer (RPK) innan 2030 (baserat på siffror från 2010) både genom förnyelse av flottan och användning av hållbart bränsle. Flygbolaget förpliktar sig därmed till att använda mellan 16 och 28 procent hållbart bränsle innan det här decenniet är slut, beroende på hur stor andel av flottan som förnyas. Målet är uppemot 500 miljoner liter hållbart bränsle senast 2030. För att kunna nå det här viktiga målet är det avgörande att det finns ett regelverk som aktivt belönar koldioxideffektivitet och stimulerar både ökad produktion och användning av hållbara flygbränslen.

koncernchef Jacob Schram fortsätter:

Vi uppmuntrar leverantörer att öka produktionen av hållbara bränslen. Norwegian kommer aktivt föra dialog med producenter för att snabba på det här viktiga bidraget till branschen och för att dra nytta av utsläppsbesparingarna som dessa bränslen bidrar till.

Tar bort all plast som inte kan återvinnas
Hållbarhetsstrategin omfattar även 100 procent minskning av icke-återvinningsbar plast och 100 procent återvinning av engångsplast, senast 2023.

Norwegians hållbarhetschef Anders Fagernæs säger:

Allt fler resenärer vill ha mer hållbara och smartare alternativ när de väljer flygbolag. Vi ska vara deras förstahandsval genom att minska och återvinna plastavfall, lyfta fram hållbara flygbränslen och fortsätta flyga med en av världens yngsta flygplansflottor för att nå målet om att minska CO2-utsläpen med 45 procent senast 2030.

Ett bra utgångsläge
Norwegian är redan ett av världens mest bränsleeffektiva flygbolag tack vare en modern och bränsleeffektiv flotta. Norwegian var det första flygbolaget som undertecknade FN:s program för klimatåtgärder och förpliktade sig därmed till att bli klimatneutralt till 2050. 

Norwegian har även utsetts still världens mest bränsleeffektiva flygbolag på transatlantiska linjer 2015 och 2018 av det internationella miljöinstitutet The International Council on Clean Transportation (ICCT). Norwegian har minskat utsläppen med 28 procent.

foto: norwegian

Om InsideFlyer.se

Bonusfeber.se är en hemsida för dig som ofta är ute på resa och som önskar att få mer ut av varje resedygn. Oavsett om du är på tjänsteresa eller semester.

Skandinaviens snabbast växande hemsida om resor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *