SAS: Förväntat resultat före skatt bättre än tidigare kommunicerat, drivet av starka passagerarsiffror

SAS utsikter i rapporten för det tredje kvartalet var “att det kommer att bli utmanande att uppnå ett positivt resultat före skatt och jämförelsestörande poster under räkenskapsåret 2019.” Som en effekt av starka passagerarsiffror och förbättrade enhetsintäkter revideras nu utsikterna till att SAS resultat före skatt och jämförelsestörande poster beräknas uppgå till 700-800 miljoner SEK för räkenskapsåret 2019.

SAS totala trafikkapacitet ökade med 2,2 % och antalet passagerare ökade med 3,6 % jämfört med oktober 2018. Regularitet och punktlighet visade också en stark förbättring med en ökning med 0,8 procentenheter respektive 1,5 procentenheter.

Trots ett utmanande år är vi glada över att kunna uppvisa en stark utveckling i vår verksamhet under de sista månaderna av räkenskapsåret 2019. Särskilt uppmuntrande är en fortsatt förbättrad utbuds-/efterfrågebalans i Skandinavien och att vårt produkterbjudande i kombination med vårt målmedvetna arbete för ett mer hållbart flygande har lockat fler kunder att resa med SAS.

Rickard Gustafson, vd för SAS

Passagerarkilometer (RPK) ökade med 5,7 % i de tre skandinaviska länderna. Tillväxten var också betydande på Europeiska/Intraskandinaviska rutter där RPK ökade med 5,5 %. Kabinfaktorn ökade med 0,7 procentenheter till 76,3% och bidrog till en förbättrad valutajusterad enhetsintäkt och passageraryield som ökade med 2,3 % respektive 1,6 %.

SAS publicerar sin delårsrapport för augusti – oktober 2019 den 5 december 2019 kl. 08:00 CET.

SAS reguljärtrafik Okt19 Förändring1 Nov18-Okt19 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 4 421 2,1% 48 471 -1,1%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 3 324 2,9% 35 825 -1,8%
Kabinfaktor 75,2% +0,6 p.e. 73,9% -0,5 p.e.
Antal passagerare (000) 2 730 3,5% 28 451 -1,2%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Okt19 vs Okt18 Nov18-Okt19 vs Nov17-Okt18
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt -1,4% 1,6% -3,3% -3,0%
Europa/Intraskand 5,5% 1,8% -1,6% -0,9%
Inrikes 5,7% 3,9% 1,0% 2,0%
SAS chartertrafik Okt19 Förändring1 Nov18- Okt19 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 282 3,2% 3 900 3,8%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 265 5,7% 3 550 2,9%
Kabinfaktor 94,0% +2,2 p.e. 91,0% -0,8 p.e.
Antal passagerare (000) 91 6,9% 1 310 1,7%
SAS total trafik (reguljär och charter) Okt19 Förändring1 Nov18-Okt19 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 4 703 2,2% 52 371 -0,8%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 3 589 3,1% 39 375 -1,4%
Kabinfaktor 76,3% +0,7 p.e. 75,2% -0,5 p.e.
Antal passagerare (000) 2 821 3,6% 29 761 -1,1%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, p.e. = procentenheter

Preliminär yield och PASK Okt
 2019
Förändring Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,03 +4,4% +1,6%
PASK, SEK 0,78 +5,1% +2,3%
Okt 2019
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 84,0%
Regularitet 98,7%

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med erbjudna stolskilometer, ASK, exklusive charter.

Om InsideFlyer.se

Bonusfeber.se är en hemsida för dig som ofta är ute på resa och som önskar att få mer ut av varje resedygn. Oavsett om du är på tjänsteresa eller semester.

Skandinaviens snabbast växande hemsida om resor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *