SAS: Julis trafiktal påverkades starkt av den 15-dagar långa pilotstrejken

Under juli ställdes fler än 3 700 flyg in och 380 000 passagerare berördes av strejken från SAS Scandinavias pilotföreningar som avslutades den 19 juli.

I juli reste 1,3 miljoner resenärer med SAS, en ökning med ungefär 23 % jämfört med samma månad året innan. SAS kapacitet ökade samtidigt med 8 % jämfört med samma period föregående år. Jämfört med förra månaden minskade det totala antalet passagerare med
32 % och kapaciteten minskade med 23 %, vilket var ett resultat av den 15 dagar långa pilotstrejken. Kabinfaktorn för juli var 82 %, en förbättring med 21 procentenheter jämfört med juni förra året.

 

Vi vill verkligen be om ursäkt till alla våra kunder som drabbades av strejken som resulterat i förseningar och inställda flygavgångar. Vi är glada att vi snabbt har kunnat återgå till normal verksamhet igen så att vi kan fokusera på att få tillbaka våra kunders förtroende. Samtidigt fortsätter vi att genomföra vår transformationsplan, SAS FORWARD. För att påskynda den processen ansökte SAS om chapter 11 i USA den 5 juli 2022.  Sammantaget kommer transformationsarbetet leda till ett finansiellt stabilt flygbolag, som kommer att kunna leverera den service som våra kunder förväntar sig.

Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.

 

 

 

SAS reguljärtrafik Jul22 Förändring1 Nov21-Jul22 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 2 251 -2,2% 22 086 120,6%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 1 871 36,5% 14 767 273,3%
Kabinfaktor 83,1%         23,6 pp 66,9% 27,4 pp
Antal passagerare (000) 1 207 18,0% 11 631 198,9%

 

Geografisk utveckling, reguljärtrafik Jul22       vs        Jul21 Nov21-Jul22 vs Nov20- Jul21
  RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt 129,4% -2,0% 726,8% 128,6%
Europa/Intraskand 42,1% 11,4% 290,1% 192,7%
Inrikes -40,1% -44,2% 90,2% 31,7%

 

SAS chartertrafik Jul22 Förändring1 Nov21-Jul22 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 396 152,7% 1 600 644,3%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 304 126,8% 1 310 733,8%
Kabinfaktor 76,8% -8,8 pp 81,9% 8,8 pp
Antal passagerare (000) 118 111,3% 478 645,9%

 

SAS total trafik (reguljär och charter) Jul22 Förändring1 Nov21-Jul22 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 2 646 7,7% 23 687 131,6%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 2 175 44,6% 16 077 290,9%
Kabinfaktor 82,2% 21,0 pp 67,9% 27,7 pp
Antal passagerare (000) 1 325 22,8% 12 110 206,1%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, pp = procentenheter

 

Preliminär yield och PASK Jul22 Förändring1 Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,05 20,9% 4,1%
PASK, SEK 0,87 68,7% 61,2%
       
      Jul22
Punktlighet (ankomst 15 minuter)     67,0%
Regularitet     75,4%
Förändring av totala koldioxidutsläpp     118,2 %
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer     0,8%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp     32,6%

Om InsideFlyer.se

Bonusfeber.se är en hemsida för dig som ofta är ute på resa och som önskar att få mer ut av varje resedygn. Oavsett om du är på tjänsteresa eller semester.

Skandinaviens snabbast växande hemsida om resor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *