SAS lägger order på ytterligare 50 Airbus A320neo flygplan och skapar en enhetsflotta

SAS har idag beslutat att beställa 50 Airbus A320neo flygplan med leveranser från våren 2019 till 2023. Genom ordern får SAS för första gången från 2023 en enhetsflotta bestående av marknadens mest effektiva kort-och medeldistansflygplan när det gäller kostnad och miljö.  

Rickard Gustafson, VD och koncernchef för SAS säger:

 Sedan vi för drygt ett år sedan började trafiksätta fabriksnya Airbus A320neo har vi fått en mycket positiv kundrespons. Jag glädjer mig därför åt att vi genom denna order kan fortsätta att förbättra och investera i vårt kunderbjudande och därmed i SAS framtid. Dessutom skapar vi för första gången en enhetsflotta. Genom att beställa 50 Airbus A320neo får vi tillgång till marknadens mest effektiva flygplan och kan ytterligare effektivisera vår verksamhet och fortsätta minska våra klimatpåverkande utsläpp.

Eric Schulz, Chief Commercial Officer på Airbus säger:

Vi är stolta över det fortsatta förtroendet från SAS. Airbus A320neo kommer att komplettera SAS redan befintliga Airbus-flotta, med oslagbar bränsleeffektivitet, lägsta driftskostnader och miljöpåverkan. Det är det perfekta valet för SAS ersättning av äldre generationens flygplan. Härigenom kommer fler av SAS passagerare också att kunna njuta av den bästa komforten i luften.

Airbus A320neo har 15-20% lägre flygbränsleförbrukning per säteskilometer än de flygplan som fasas ur trafik. Därutöver kan de klimatpåverkande utsläppen minskas ytterligare genom ökad användning av biobränsle. SAS investerar redan idag i biobränsle och arbetar sedan flera år tillbaka på att stimulera ökad produktion.

De senaste årens investeringar i kunderbjudandet samt effektiviseringar har bidragit till SAS förbättrade lönsamhet och möjliggjort dagens order. SAS arbetar nu med effektiviseringar om 3 miljarder SEK fram till 2020. Även efter 2020 måste SAS fortsätta effektivisera verksamheten och genom förnyelsen av flygplansflottan och införandet av en enhetsflotta kan SAS vidare effektivisera den operativa plattformen.

En modern och effektiv enhetsflotta

SAS har redan 17 Airbus A320neo i trafik från en tidigare lagd order om 30 Airbus A320neo. Dagens beställning gör att SAS kommer att ha minst 80 Airbus A320neo i trafik under 2023. Ordern om 50 Airbus A320neo är uppdelad i två delar. De första 15 nya Airbus A320neo, med leverans från våren 2019 till 2021, har säkrats genom avsiktsförklaringar med leasinggivare. De resterande 35 Airbus A320neo kommer att levereras direkt från Airbus fram till 2023.

Flygplansordern inkluderar också optioner om fem ytterligare Airbus A320neo. Därutöver har SAS möjlighet att utöka antalet flygplan som kan hyras från leasingbolag. Tillsammans med befintliga flygplan skapar det flexibilitet för tillväxt vid rätt förutsättningar.

Flygplanen kommer att finansieras genom en kombination av finansleasar, sale/lease back samt eget genererat kassaflöde. Samtliga flygplan kommer att vara utrustade med SAS höghastighets WiFi och ha SAS nya uppskattade kabininteriör.

SAS har sedan 2012 arbetat med att harmonisera och förenkla flygplansflottan. Idag har SAS två flygplanstyper i trafik inom Europa jämfört med sex olika under 2012. I takt med leveranserna av de nya Airbus A320neo kommer SAS att börja fasa ut Boeing 737 och existerande Airbus A320 flygplan. I samband med det förenklas SAS flygplansflotta ytterligare till en enhetsflotta bestående av Airbus flygplan på både kort-, medel- och långdistanslinjer. Det kommer att leda till ökad flexibilitet och möjliggöra ytterligare förenklingar och effektiviseringar i produktionen.

Som helhet ger denna flygplansorder SAS en mycket konkurrenskraftig flygplansflotta avseende miljöpåverkan, kundkomfort och kostnadseffektivitet.

Listpriset på de 35 Airbus A320neo flygplan inklusive motorer som beställs från Airbus uppgår till strax under 4 miljarder USD, före rabatter som överenskommits mellan SAS och Airbus. De ytterligare 15 Airbus A320neo hyrs från leasingbolag. Beställningen till Airbus görs av SAS genom det helägda dotterbolag Gorm Asset Management Ltd.

SAS har ännu inte valt vilken motor som ska användas på dessa flygplan.

Foto: SAS

Om InsideFlyer.se

Bonusfeber.se är en hemsida för dig som ofta är ute på resa och som önskar att få mer ut av varje resedygn. Oavsett om du är på tjänsteresa eller semester.

Skandinaviens snabbast växande hemsida om resor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *