BRA nominerade till Greenwashpriset 2019

Flygbolaget BRA har nominerats till årets Greenwashpris som delas ut av Jordens Vänner – är någon det minsta förvånad?

Anna Soltorp som är Hållbarhetschef hos BRA säger:

Jag kan verkligen tänka mig att mailen gått varm hos Jordens Vänner om att nominera oss till årets Greenwashpris så vi är inte det minsta förvånade.

Med den massiva opinion mot flyg som står för cirka 2-3 % av de svenska koldioxidutsläppen hade det varit underligt om BRA, som det senaste året samtidigt ökat kommunikationen kring sina olika insatser för att minska sin klimatpåverkan, inte blivit nominerade.

BRA har enligt Jordens Vänner nominerats för att ”de i debatten om bioflygbränsle försöker få sina kunder att tro att de kan flyga 100 procent fossilfritt och utan klimatpåverkan, trots att biobränslet används i mycket liten mån samt är tveksamt ur miljöhänsyn.”

På detta svarar Hållbarhetschefen Anna Soltorp:

Vi tycker att vi är väldigt tydliga i vår kommunikation att biobränslet är 100 procent fossilfritt, vilket det bevisligen är och att det resenären köper räcker för att täcka en timmas flygresa.

Vi gör ingenstans oärliga kopplingar till att vår verksamhet är fossilfri eller att våra flygplan flyger med 100-procentigt biobränsle eller att biobränsleflygningar inte innebär någon klimatpåverkan.

Vi förklarar snarare väldigt tydligt på en mängd lättillgängliga platser hur det fungerar och hänger ihop – bland annat vid just bokning av biobränsle.

På sin sajt förklarar Jordens Vänner att Greenwashing kan ”…handla om brister i miljötänkande som täcks över, som när företag vars huvudverksamhet har en negativ miljöpåverkan lyfter fram insparning av kopieringspapper som lösningen på hela företagets miljöansvar”.

BRA menar att man ingenstans försöker täcka över de klimatutmaningar som flyget är del av med att kommunicera små, symboliska åtgärder.

Alla verksamheter har negativ miljöpåverkan. I inrikesflygets fall, som BRA verkar inom, handlar det om 1 % av Sveriges koldioxidutsläpp. Om det är mycket eller lite i förhållande till andra svenska utsläppskällor är upp till andra att avgöra. All fakta finns hos Naturvårdsverket.

BRA anser att 1 % fortsatt är för mycket och kommer därför att arbeta vidare med en rad olika insatser.

Anna Soltorp avslutar:

Får vi priset så kommer vi så klart och hämtar det i Almedalen. Vi är stolta över att kunna binda ihop det avlånga landet Sverige och att vi arbetar hårt för att minska våra och de nationella utsläppen av växhusgaser.

Om InsideFlyer.se

Bonusfeber.se är en hemsida för dig som ofta är ute på resa och som önskar att få mer ut av varje resedygn. Oavsett om du är på tjänsteresa eller semester.

Skandinaviens snabbast växande hemsida om resor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *