Försening för SAS första A330E

SAS väntar just nu på leveransen av ett sin första helt nya Airbus A330E. Enligt planen skulle maskinen användas på den nya linje mellan Stockholm och Hong Kong som öppnar den 10/9. Flygplanet är tyvärr försenat och den nya Hong Konglinjen kommer därför att trafikeras med äldre Airbus A340 maskiner med den gamla kabinen hela september. 

Den mindre leveransförseningen betyder, enligt Trine Kromann-Mikkelsen, att det nödvändiga myndighetsgodkännandet som behövs för att flyga till Hong Kong inte blir klara i tid. Först när flygplanet är levererat och överfört till SAS registrering kan denna process sättas i verket. Hon kan inte heller säga när man kommer introducera det på Hong Konglinjen men räknar med att det kommer att ta några veckor att få allt på plats.

På premiärflygningen den 10/9 kommer man använda sig av en av de nyinredda A330 maskinerna som redan finns in flottan- Därefter kommer det vara Airbus A340maskiner med den gamla kabinen fram till att den nya maskinen kan tas i bruk, förhoppningsvis i början av oktober.

De gamla Airbus A330flygplanen har något kortare räckvidd än deras nyare motsvarigheter och kan därför inte användas på linjen utan större viktrestriktioner.

Så snart den första A330 Enhanced levereras kommer linjen att trafikeras av en kombination av denna och en Airbus A340 till dess att den andra maskinen levereras i höst.

Publicerades ursprungligen av Flemming Poulsen på Bonusfeber.dk

Om InsideFlyer.se

Bonusfeber.se är en hemsida för dig som ofta är ute på resa och som önskar att få mer ut av varje resedygn. Oavsett om du är på tjänsteresa eller semester.

Skandinaviens snabbast växande hemsida om resor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *