Framtidens resenärer år 2030

Amadeus har nyligen släppt sin rapport – Future Traveller Tribes 2030. Rapporten ger en inblick i hur man tror vi kommer att resa om drygt ett decennium och inte minst varför.

Enligt Amadeus prognoser  kommer runt 1,8 miljarder människor att resa utanför sitt eget land varje år vilket motsvarar ungfär 1,5 gånger Indiens befolkning och en miljard fler än idag! Det motsvarar en årlig åkning på 5% från idag. Som en naturlig del av utveckligen kommer människor från ett ökande antal länder att börja resa och andelen som utgörs av resenärer från Europa och Nordamerika kommer att sjunka från 60% till 50%.

Bland alla dessa resande räknar man med att det kommer finnas en grupp som enbart konsumerar resande baserat på hur mycket  kapital som genereras via sociala nätverk. Samtidigt identifierar man en annan grupp som kräver enkelhet och total frihet från att behöva lyfta ett finger i arrangerandet av sitt eget resande.

Angel Gallego hos Amadeus säger att “Dagens resande har mer att säga till om än tidigare. De blir allt mer komplexa, självständiga och vägrar kategoriseras efter ålder, nationalitet eller inkomst”.

Rapporten identifierar sex kategorier av resande som baserar sig på personligheter istället för demografi och sedan den förra rapporten presenterades har det tillkommit två nya:

 • Social Capital Seekers
  Denna grupp kommer att basera sitt resande på det faktum att vara berest ärr en personlig egenskap att sträva efter och valen som görs baseras nästan uteslutande på att maximera den sociala belöningen. Destinationen kommer i stigande grad att baseras på möjligheter i sociala medier.
 • Cultural Purists
  I denna kategorin hittar vi personer som använder resandet som en möjlighet att upptäcka nya kulturer, bryta vanemönster och blanda sig med ett annat levnadssätt än det man är van vid. Man kan säga att gruppen är “anti” sightseeing och turistfällor och söker sig till samma platser och aktiviteter som lokalbefolkningen även om detta innebär ett steg ut ur komfortzonen. Allt handlar om verklighet och mer om att blunda och peka på kartan än att planera.
 • Ethical Traveller
  Som namnet antyder är det samvetet som styr gruppens val av planering och utfärdandet av resor både vad gäller hänsyn till miljö och politiska åsikter. Målet är att aktivt ta ansvar och kan man, skär man även ner på lyxen för att uppnå sina etiska mål. Man räknar också med att antalet volontärresor kommer att öka kraftigt.
 • Simplicity Searchers
  Som namnet antyder handlar det, för denna grupp,  om enkelhet och att göra så lite som möjligt på resan. Man kan nästan likna det vid de traditionella charterresenärerna där man låter en tredje part ta han om precis allting för att förenkla sina val. Så länge det finns säkerhet och struktur är gruppen nöjd. Till skillnad från de tidigare grupperna vill dessa resenärer inte blanda sig (för mycket) med andra kulturer. Återigen, säkerhet och bekvämlighet är högsta prioritet.
 • Obligation Meeters
  Att vara på en specifik plats en tid utan misslyckande är kännetecknen för denna grupp och det är är vi hittar affärsresenärerna eller åtminstone en majoritet av dessa. Här är det speciella mål som sätter gränsen för hur gruppen reser. Kravet på effektivitet gör att även kraven är stora på att teknologin skall förenkla resandet. Att inte längre vara bunden till ett kontor kommer att bli mer och mer populärt och därmed kommer resandet styras av vad som skall göras snarare än destination. Här är belöningen att nå målen mer än någonting annat.
 • Reward Hunters
  Dessa resenärer använder resandet för att berika sig själva mentalt, fysiskt och spirituellt och sätter därmed av tid för aktiviteter som fokuserar på dem själva. Den här gruppen kan också kallas för lyxresenärer. Målet är att kompensera i upplevelser vad man lägger ner av tid och insats i det dagliga livet. Gruppen kommer att vara trendsättare inom lyxresor de kommande femtorn åren tack vare sina krav på upplevelser parallellt med vila och därmed kommer man söka sig till platser med människor som har samma mål samtidigt som man vill fortsätta att vara unik.

Vilken kategori tillhör du? Ta gärna testet hos Amadeus och kommentera i fältet nedan

Vill du läsa rapporten i sin helhet kan du göra det här.

Om InsideFlyer.se

Bonusfeber.se är en hemsida för dig som ofta är ute på resa och som önskar att få mer ut av varje resedygn. Oavsett om du är på tjänsteresa eller semester.

Skandinaviens snabbast växande hemsida om resor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *