Norwegian med kraftigt förbättrat resultat och minskade kostnader under 2019

Norwegians resultat för 2019 och fjärde kvartalet visar att enhetsintäkterna ökade nio månader i rad. Bolaget har avvecklat olönsamma linjer utanför Norden och lagt ned baser för att få en mer effektiv drift. Punktligheten har förbättrats betydligt de senaste sex kvartalen; under fjärde kvartalet hade bolaget en punktlighet på 82,6 procent, upp 3,1 procentenheter.

Utmaningarna med Boeings 737-Max plan och Rolls-Royce motorerna på bolagets Dreamlinerplan påverkade siffrorna negativt. Helårsresultatet för 2019 slutade med en förlust på 1,6 miljarder NOK medan det underliggande rörelseresultatet före ägarkostnader (EBITDAR) fördubblades till 6,5 miljarder NOK.

Under hela 2019 har Norwegian genomfört en rad åtgärder för att förbättra lönsamheten. Bolagets interna sparpaketet #Focus2019 var framgångsrikt med kostnadsbesparingar på 2,3 miljarder NOK för hela året varav 444 MNOK för fjärde kvartalet. Bolaget har dessutom skjutit fram flygplansleveranser, sålt flygplan, sålt Bank Norwegian aktierna och inrikesverksamheten i Argentina samt hämtat in nytt kapital för att stärka likviditeten.

2019 var ett tufft år för branschen med hård konkurrens och osäkerhet i den globala ekonomin. Norwegian har dessutom haft betydande merkostnader under 2019 på grund av att Boeing 737 MAX-planen har stått på marken sedan mars förra året och fortsatta problem med Rolls-Royce motorerna på bolagets Dreamlinerplan. Bolaget har därför under stora delar av året hyrt in ersättningsplan för att undvika att kunderna drabbas av inställda avgångar och förseningar.

Omsättningen för 2019 var 43,5 miljarder NOK, en ökning med åtta procent jämfört med 2018. Ökningen beror på högre enhetsintäkter och ökade extraintäkter per passagerare. Att bolagets strategiska fokus skiftade från tillväxt till lönsamhet resulterade i en kapacitetstillväxt (ASK) på en procent medan enhetsintäkterna ökade med sju procent. Kabinfaktorn var på 86,6 procent och över 36 miljoner kunder valde att resa med Norwegian under 2019.

Fjärde kvartalet
Under det fjärde kvartalet förbättrades det underliggande rörelseresultatet före ägarkostnader (EBITDAR) till 436 MNOK jämfört med en förlust på 118 MNOK för fjärde kvartalet 2018. De totala intäkterna var 8,9 miljarder NOK; ned sju procent till följd av minskad kapacitet och ett mer optimalt linjenät. De minskade intäkterna kompenserades dock av lägre driftskostnader. Under fjärde kvartalet minskade produktionen (ASK) med 19 procent men en förbättring av enhetsintäkterna med 16 procent och extraintäkter med åtta procent per passagerare, motverkade mycket av kapacitetsminskningen. Över 7,5 miljoner kunder valde att resa med Norwegian under fjärde kvartalet.

2019 var en ny era för Norwegian då bolaget ändrade strategi från tillväxt till lönsamhet. Vi lyckades med målet att spara 2,3 miljarder norska kronor med #Focus2019 och hade flera positiva ekonomiska milstolpar. Fokus på lönsamhet fortsätter med programmet NEXT för att bygga en stark, hållbar och lönsam verksamhet som gynnar våra kunder, anställda och aktieägare, säger Norwegians finansdirektör Geir Karlsen.
– Under 2020 är målet att vända utmaningar till möjligheter. Vi kommer fortsätta erbjuda fler valmöjligheter till kunderna, bidra till ett mer hållbart flyg samt utveckla våra produkter och tjänster. Norwegian har förändrat sättet man reser på och som flygbolag ska vi fortsätta göra vad vi kan för att få ännu fler kunder, oavsett om de reser i jobbet eller privat.

Jacob Schram, Norwegians koncernchef

Bolaget har sparat 1,7 miljoner ton CO2
Tack vare Norwegians nya och bränsleeffektiva flygplansflotta sparade bolaget 1,7 miljoner ton CO2 jämfört med branschgenomsnittet. Samtidigt kompenseras 40 procent av de totala CO2-utsläppen genom EU:s kvotsystem för utsläppsrätter. Sedan Norwegian lanserade möjligheten att klimatkompensera i december 2019 har 123 000 kunder valt att klimatkompensera sin flygresa med Norwegian. Genom samarbetet med klimatföretaget CHOOOSE kan kunder enkelt kompensera för sitt koldioxidavtryck när de köper flygbiljett med Norwegian.

Om InsideFlyer.se

Bonusfeber.se är en hemsida för dig som ofta är ute på resa och som önskar att få mer ut av varje resedygn. Oavsett om du är på tjänsteresa eller semester.

Skandinaviens snabbast växande hemsida om resor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *