SAS trafiktal – februari 2020

Tillväxten i antal passagerare, enhetsintäkt och passageraryield utvecklades positivt i februari, med begränsad påverkan av COVID-19. Men på grund av utbrottet ser SAS framöver en avmattad efterfrågan och anpassar sitt nätverk och kapacitet därefter.

Den totala kapaciteten (ASK) och antalet betalda passagerarkilometer (RPK) ökade med 1,4 % respektive 0,5 % jämfört med samma månad föregående år. Den valutajusterade enhetsintäkten ökade med 1,1 % och passageraryielden med 2,2 %.

Som en effekt av utbrottet av COVID-19 ställde SAS in sina flygningar till/från Kina den 31 januari, norra Italien den 4 mars och Hongkong den 5 mars. SAS justerar även andra delar av nätverket och minskar kapaciteten på linjer med lägre efterfrågan.

– Vi har sett en minskad efterfrågan på grund av COVID-19-utbrottet, främst på interkontinentala resor och resor till och från norra Italien, men även i andra delar av vårt nätverk. Vi fortsätter den nära dialogen med relevanta myndigheter och följer deras rekommendationer. För att motverka de negativa ekonomiska effekterna, reducerar vi även vår kapacitet på linjer med få bokningar. Med tanke på den osäkra situationen fortsätter vi även arbetet med flertalet initiativ för att minska kostnaderna och bevara vår starka likviditetsposition, säger Rickard Gustafson, vd för SAS.

SAS reguljärtrafik Feb20 Förändring1 Nov19- Feb20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 3 416 0,4% 14 175 0,7%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 2 232 -0,7% 9 597 1,4%
Kabinfaktor 65,3% -0,7 p.e. 67,7% +0,4 p.e.
Antal passagerare (000) 2,035 3,4% 8,154 1,9%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Feb20 vs Feb19 Nov19- Feb20 vs Nov18- Feb19
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt -16,3% -9,1% -3,4% -1,1%
Europa/Intraskand 8,2% 6,0% 5,1% 1,9%
Inrikes 7,5% 5,6% 2,9% 1,5%
SAS chartertrafik Feb20 Förändring1 Nov19- Feb20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 215 19,7% 714 8,0%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 196 17,6% 657 8,0%
Kabinfaktor 90,9% -1,7 p.e. 91,9% +0,0 p.e.
Antal passagerare (000) 75 20,2% 216 11,0%
SAS total trafik (reguljär och charter) Feb20 Förändring1 Nov19- Feb20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 3 632 1,4% 14 889 1,0%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 2 428 0,5% 10 254 1,8%
Kabinfaktor 66,8% -0,6 p.e. 68,9% +0,5 p.e.
Antal passagerare (000) 2,110 3,9% 8,370 2,1%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, p.e. = procentenheter

Preliminär yield och PASK Feb20 Förändring Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,00 +3,7% +2,2%
PASK, SEK 0,66 +2,5% +1,1%
Feb20
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 83,0%
Regularitet 97,5%
Förändring av totala koldioxidutsläpp, rullande 12 månader -3,1%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer -2,9%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 45%

 

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månader
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor)

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2030, jämfört med 2005.

Kilde: SAS

Om InsideFlyer.se

Bonusfeber.se är en hemsida för dig som ofta är ute på resa och som önskar att få mer ut av varje resedygn. Oavsett om du är på tjänsteresa eller semester.

Skandinaviens snabbast växande hemsida om resor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *