SAS flyger med biobränsle från Kalmar till Stockholm

I torsdags började SAS ett initiativ tillsammans med flygbolaget BRA, Kalmar kommun, Kalmar Öland Airport och AirBP. Målet är att säkerställa att motsvarande 5 procent av flygbränslet på sträckan Kalmar-Stockholm utgörs av förnybara biobränslen.

SAS medverkan i initiativet i Kalmar är en del av SAS hållbarhets- och omställningsarbete. SAS har en tydlig ambition att reducera luftfartens klimatpåverkan genom innovation och investeringar i ny teknologi, utan att kompromissa med flygets viktiga roll i samhället.

Lars Andersen Resare, Hållbarhetschef på SAS berättar:

AS långsiktiga mål är att reducera de totala klimatpåverkande utsläppen med 25 procent till 2030 och avser att vara bland de ledande flygbolagen i omställningen. Initiativet i Kalmar är en pusselbit i vårt arbete mot ett långsiktigt mer hållbart flyg.

SAS hållbarhets- och omställningsarbete handlar bland annat om investeringar i mer klimateffektiva flygplan, om att flyga på ett mer effektivt sätt och att använda biobränsle.

Lars Andersen Resare fortsätter:

Hållbarhetsfrågan är avgörande för flyget. Vi behöver snabba och effektiva transporter, både lokalt och globalt, så att människor kan mötas och vi kan fortsätta att skapa tillväxt.

De cirka 80 ton biobränsle som behövs för all flygtrafik från Kalmar till Stockholm under 2019 kommer att levereras av AirBP.

En viktig del i omställningen är att säkerställa tillgången på biobränslen och SAS arbetar därför sedan länge med att påskynda kommersialiseringen av biobränslen. Senast i somras inledde SAS ett samarbete med PREEM som syftar till att resultera i betydande biobränsleleveranser från 2023.

Om Bonusfeber.se

Bonusfeber.se är en hemsida för dig som ofta är ute på resa och som önskar att få mer ut av varje resedygn. Oavsett om du är på tjänsteresa eller semester.

Skandinaviens snabbast växande hemsida om resor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *