SAS Comments: SAS om Allmänna reklamationsnämndens beslut avseende pilotstrejken

SAS utgångspunkt är att strejken i april-maj 2019 är en extraordinär omständighet. Det innebär att den extra schablonersättningen som betalas ut vid försenade eller inställda flyg enligt EU-förordning 261/2004 inte är tillämpbar. SAS välkomnar därför ARN:s beslut.

Frågan har dock stor principiell betydelse för flygbolag och konsumenter i hela EU och det pågår rättsprocesser även i andra EU länder om strejker är att betrakta som en extraordinär omständighet.

Det är bekymmersamt att domstolar i medlemsstaterna gör olika tolkningar av om en strejk är en extraordinär händelse i EU 261 och att passagerare därmed har olika rättigheter till ersättning beroende på var de kommer ifrån. Frågan är därför av stor principiell betydelse för flygbolag och konsumenter i hela EU.

SAS förhoppning är därför att frågan prövas av EU-domstolen. Om EU-domstolen kommer fram till att strejken inte är extraordinär så kommer de passagerare som har rätt till det att få EU-kompensation i slutändan.

Om InsideFlyer.se

Bonusfeber.se är en hemsida för dig som ofta är ute på resa och som önskar att få mer ut av varje resedygn. Oavsett om du är på tjänsteresa eller semester.

Skandinaviens snabbast växande hemsida om resor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *